fbpx

Kehtivad alates 18.05.2018

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Zehnder Baltics OÜ (edaspidi Zehnder Baltics) veebilehel https://zehnder.ee (edaspidi veebileht).

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte või edastavad Zehnder Balticsile omalt poolt infot. Näiteks uudiste lugemine, toodete tellimine või Zehnder Balticsiga meili teel ühenduse võtmine.
Tooted on kõik Zehnder Balticsi poolt pakutavad tooted.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Zehnder Baltics kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress – kasutaja e-kirja saatmisel või pakkumise küsimisel;
 • kasutaja nimi, telefon ja e-posti aadress – kasutaja poolt infopäringu tegemisel või pakkumise küsimisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

Veebilehte kasutades ja/või Zehnder Balticsile isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Zehnder Baltics teil veebilehte mitte kasutada ja Zehnder Balticsile mitte mingeid isikuandmeid esitada.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Zehnder Baltics kasutab isikuandmeid kasutaja poolt esitatud päringule vastamiseks ja pakkumise tegemiseks, kasutajaga suhtlemiseks ja arvete edastamiseks.
Zehnder Baltics kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on Zehnder Balticsi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Zehnder Baltics kasutajale tooteid ja teenuseid.
Zehnder Baltics kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Zehnder Baltics kasutaja isikuandmeid koostööpartneritele. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks ja toodete müümiseks.
Zehnder Balticsi veebileht võib sisaldada linke teiste ettevõtete veebilehtedele ja teenustele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installitud kolmandate isikute teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Zehnder Baltics soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Zehnder Baltics ei vastuta nende kolmandate isikute teenusepakkujate privaatsustavade või sisude eest.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Zehnder Baltics säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest.
Zehnder Baltics rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info.baltics@zehndergroup.com vastavasisuline sooviavaldus.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISED

Zehnder Baltics veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Kasutades Zehnder Balticsi veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.
Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome, Internet Explorer.
Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Zehnder Baltics Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Zehnder Baltics jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. 
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info.baltics@zehndergroup.com .

Oleme siin, et aidata.

Kas teil tekkis küsimusi meie toodete või teenuste kohta? Sisestage oma andmed ja me võtame teiega peagi ühendust.