fbpx

1. Zehnder Baltics OÜ (edaspidi “garantiiandja”) annab ventilatsioonisüsteemi ostjale / kasutajale / paigaldajale (“garantiivõtja”) Eesti, Läti ja Leedu Vabariikides garantii Zehnderi ventilatsioonisüsteemi komponentidele garantiiaja jooksul.
2. Tootja annab 60-kuulise garantii alates paigalduskuupäevast, maksimaalselt 66-kuud alates valmistamiskuupäevast.
3. Garantiitingimused kehtivad kui Zehnderi ventilatsioonisüsteem:

 • on professionaalselt paigaldatud ja projekteeritud vastavalt EN 16798* standardile ja vastavalt tootja juhistele.
 • koosneb ainult Zehnderi toodetest, sealhulgas hiljem paigaldatud varuosadest (st koosneb ventilatsiooniseadmetest, mille võimsus on alla 800 m³ / h, õhujaotussüsteemist, maasoojusvahetist ja Zehnder Comfosystems hinnakirjas loetletud originaalfiltritest). Erandiks on täiendavad mürasummutid ja kinnitusmaterjalid.
 • on paigaldatud vastavalt ametlikule Zehnderi paigaldus- ja kasutusjuhendile ja vastavalt EN 16798* standardile.
 • on hooldatud vastavalt ametlikule Zehnderi paigaldus- ja kasutusjuhendile ning vastavalt EN16798* standardile Zehnderi volitatud partneri või Zehnderi hooldustehniku ​​poolt.
 • mille filtreid vahetatakse ja hooldatakse regulaarselt vastavalt Zehnderi ventilatsioonisüsteemi hooldusplaanile, mida täidetakse regulaarselt.

4. 5-aastase garantii saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • registreerimisvorm, mis on täielikult täidetud ja allkirjastatud paigaldaja ja garantiivõtja poolt
 • garantiivõtjale väljastatud paigaldaja arve või paigaldaja kinnitus, et vastavalt punktis 3 toodud garantiitingimustele on kasutatud ainult Zehnderi tooteid
 • volitatud Zehnderi partneri või Zehnderi hooldustehniku ​​poolt koostatud kasutuselevõtu protokoll ning väljastatud sertifikaat

5. Garantii ei hõlma:

 • loomuliku kulumisega osad (nt filtrid) ja hoolduse jaoks vajalikud varuosad
 • valest paigaldamisest, kasutamisest või välistest mõjudest põhjustatud kahjustused (nt külm, ebaõige hoiustamine, mehaanilised kahjustused ja vandalism, puhastuse ja hoolduse puudumine, vääramatu jõud)
 • filtrite ebaõigest hooldusest või selle puudumisest või analoogfiltrite kasutamisest tingitud häired (garantiivõtja on kohustatud tõendama, et ventilatsiooniseadmes on kasutatud originaalseid Zehnderi filtreid näiteks vastava sisulise hoolduslepingu või filtrite ostudokumentide alusel).
 • Detsentraalsed ventilatsiooniseadmed (nt ComfoSpot 50, ComfoAir 70 jt) garantii alla ei kuulu.

6. Garantiiandja poolt ettenähtud garantiitöid teostab garantiiandja või Zehnderi volitatud partner, kes parandab või asendab tasuta Zehnderi originaalosad. Asendatud osad lähevad garantiiandja omandisse. Garantiiremondi lahendamise meetodi eelduseks on olukorra kohapealne hindamine. Garantiiremondi ajal vahetatud või parandatud Zehnderi komponentide garantiiaega ei pikendata.
7. Garantii ei kehti pretensioonidele, mis ületavad defektide tasuta kõrvaldamise (nt kahjunõuded)
8. Garantiijuhtumist peab garantiiandjat teavitama garantiiaja jooksul kolme kuu jooksul alates puuduse avastamisest
9. Garantii kehtib sõltumata seadusega ette nähtud garantiitingimustest Zehnderi “5 aastat Pluss” süsteemiga liitunud ventilatsioonisüsteemide müüjatele ning sõltumata lepinguvälistest nõuetest.
10. Garantii on garantiiandja iseseisev, vabatahtlik ja vähenõudlik tegevus garantiivõtja vastu, kellel puudub mõju müüja ja ostja vahel sõlmitud lepingutele. Lisaks kehtivad Zehnder Grupi rahvusvahelised müügi- ja tarnetingimused, mille tingimustega saab tutvuda www.zehnder.ee; www.zehnder.lv; www.zehnder.lt

* või muu asjakohane riigipõhiselt kehtiv norm (ventilatilatsiooni projekteerimise kutset omava inseneri poolt sertifitseeritud olemasoleva ventilatsiooniprojekti korral), sel juhul jätab Zehnder Baltics õiguse garantii andmise heaks kiita või selle tühistada sõltuvalt projekteeritud lahenduse tehnilisest kvaliteedist.

Oleme siin, et aidata.

Kas teil tekkis küsimusi meie toodete või teenuste kohta? Sisestage oma andmed ja me võtame teiega peagi ühendust.